ରେଲୱେ ନିଜର ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି …..

ରେଲୱେ ନିଜର ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି …..

୧ ଜାନୁୟାରୀ ରୁ ରେଲୱେ ନିଜର ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି , ବିନା ରିଜର୍ଭସନରେ ଯାତ୍ରୀ କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରା ।

ଭାରତୀୟ ରେଳୱେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ଖବର ଏବଂ ସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି । ବିନା ଆରକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ କି ବିନା ରିଜର୍ଭ ରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜେନେରାଲ ଡ଼ବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରିବ । ମହାମାରୀ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ।

୧ ଜାନୁୟାରୀ ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ

ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଭାରତୀୟ ରେଳୱେ ଜାନୁୟାରୀ ୧ ୨୦୨୨ରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦେବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୦ ଜେନେରାଲ ଡବା ରେ ବିନା ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକର ନାମ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ।

ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର-୧୨୫୩୧, ଗୋରଖପୁର ରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା-D୧୨-D୧୫ ଏବଂ DL ୧

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା-୧୨୫୩୨, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରୁ ଗୋରଖପୁର, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା-D୧୨-D୧୫ ଏବଂ DL ୧

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୦୭, ବାରାଣସୀ ସିଟୀ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଚ ସଂଖ୍ୟା D୮-D୯

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୦୯, ଗୋରଖପୁର ରୁ ମୌଲାନୀ, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା D୬-D୭,ଡ୧ଏବଂ ଦ୨

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୪୩, କାଠ ଗୋଦାମ ରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଚ ସଂଖ୍ୟା D୫-D୬ DL ୧ ଏବଂ DL୨

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୫୩, ଛପରା ରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା-D୭-D୮

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୫୪, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରୁ ଛପରା, କୋସଂଖ୍ୟା-D୭ ଏବଂ D୮

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୬୯, ଗୋରଖପୁର ରୁ ଐଶାବାଗ, କୋଚ୍
ସଂଖ୍ୟା-D୧୨-D୧୪,DL୧

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୭୦, ଐଶବାଗ ରୁ ଗୋରଖପୁର, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା-D୧୨- D୧୪,DL ୧

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୦୮୪, ଫର୍ରୁଖାବାଦ ରୁ ଛପରା କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା-D୭-D୮

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୮୩, ଛପରା ରୁ ଫର୍ରୁଖାବାଦ, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା – D୭- D୮

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୧୦୩, ଗୋରଖପୁର ରୁ ବନାରସ ,କୋଚ ସଂଖ୍ୟା, D୧୪-D୧୫

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୧୦୪, ବନାରସ ରୁ ଗୋରଖପୁର, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା,D ୧୪-D୧୫

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା୧୫୧୦୫,ଛପରାରୁ ନୈତନବା, କୋଚ ସଂଖ୍ୟା, D୧୨-D୧୩

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୧୦୬, ନୌତନବା ରୁ ଛପରା, କୋଚ
ସଂଖ୍ୟା-D୧୨-D୧୩

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୧୧୩, ଗୋମତୀ ନଗର ରୁ ଛପରା କଚେରୀ,
କୋଚ ସଂଖ୍ୟା-D୮ ଏବଂ D୯

ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୧୧୪, ଛପରା କଚେରୀ ରୁ ଗୋମତୀ ନଗର, କୋଚ ସଂଖ୍ୟା D୮-D୯

ଏହିସବୁ ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ

କହିଦେଉଛୁ କି ମହାମାରୀ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ରେଳୱେ ଜେନେରାଲ ଡବାରେ ବିନା ରିଜର୍ଭ ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁବିଧା ପୁଣିଥରେ ଏହି ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ପୁନଃ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ରେଳୱେର କଡା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗାଇଡ ଲାଇନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏବେ ପୁନଃ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ୨୦ ଟି ଟ୍ରେନରେ ପୁନଃ ବିନା ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *