କଳା ପଡିଯାଇଥିବା ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ‘୫ ମିନିଟ୍’ରେ ସଫା ହୋଇପାରିବ ! କେବଳ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ…

କଳା ପଡିଯାଇଥିବା ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ‘୫ ମିନିଟ୍’ରେ ସଫା ହୋଇପାରିବ ! କେବଳ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ…

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ମଇଳା ଏବଂ ଦାଗ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଟିପ୍ସକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ମଇଳା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯିବ ।

ଯଦି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସୁଇଚ୍ କଳା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ‘ରୁମ୍’ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଆମେ ‘ରୁମ୍’କୁ ନିୟମିତ ସଫା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ତେବେ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ଦାଗ ଏବଂ ମଇଳା ୫ ମିନିଟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଯଦିଓ
ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ । ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ହେତୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ତେଣୁ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଏବଂ ପାଦରେ ରବର ଚପଲ ପିନ୍ଧି ସଫା କରନ୍ତୁ । ମୁଖ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଦାଗ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ସେଭିଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍ ସହିତ ସଫା କରନ୍ତୁ

ଏକ ପାତ୍ରରେ ସେଭିଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ ଟୁଥ୍-ବ୍ରଶ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଘଷନ୍ତୁ, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଉପରେ ସେଭିଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଦାଗ ଅଧିକ ଗଭୀର, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ସୂତା କପଡାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଓଦା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ନେଲପେଣ୍ଟ ରିମୁଭର୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଲିନର୍

ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ରିମୁଭର୍ ଉପଲବ୍ଧ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କପାରେ ବୁଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଗୋଟେଥର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବେ । ଯଦି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଆପଣ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖିବେ ।

ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲୁଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ ସଫା କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କାଟି ତା’ପରେ ଲୁଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଘଷନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ସ୍କ୍ରବର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରଚ୍ କରନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆଦୌ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ ।

ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁର ବ୍ୟବହାର

ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ସଫା କରିବାବେଳେ ଉଭୟକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ପୁରୁଣା ‘ଟୁଥ୍-ବ୍ରଶ୍’କୁ ବୁଡ଼ାଇ ସୁଇଚ୍ ଉପରେ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଦାଗଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପସାରିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।

ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନରରେ ସଫା କରନ୍ତୁ

ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ହାରପିକ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ । ଏହାକୁ ବ୍ରଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ଘଷନ୍ତୁ । ଯଦି ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସୂତା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *