କେବଳ ତୀବ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଲୋକମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏହି ୬ଟି ପ୍ରହେଳିକା ! କଣ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଛି ସେହି କଥା…

କେବଳ ତୀବ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଲୋକମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏହି ୬ଟି ପ୍ରହେଳିକା ! କଣ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଛି ସେହି କଥା…

ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୀବ୍ର କରିବାପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ପ୍ରହେଳିକାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଫୋଟରେ ରହିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିବାର ଖେଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୋଟକୁ ଦେଖି ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରହେଳିକା ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଯେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଲୋକ ଏହି ଫୋଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରୁଛନ୍ତି ।

୧) ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫୋଟରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ବସି ରହିଛି । କଣ ଆପଣ ଏହି ସାପକୁ ଆପଣଙ୍କ ତୀବ୍ର ନଜରରେ ଖୋଜି ପାରିବେ ?

ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ ଦେଖାଗଲା କି ନାହିଁ ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋଟରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିନେବା ।

୨) ଏହି ଫୋଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ । ଏହି ହରିଣର ଜୀବନ ବିପଦରେ ରହିଛି । ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଲୁଚି ରହି ବସିଛି । ଆପଣ କଣ ତାକୁ ଖୋଜିପାରିବେ ?

ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ।

୩) ଏହି ଫୋଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ । କଣ ଆପଣଙ୍କ ତୀବ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ତାହାକୁ ଖୋଜିପାରିବ ?

ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲେଇ ଦେଖାଗଲା କି ? ଚାଲନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଏଠାରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ।

୪) ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫୋଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ କେତୋଟି ବାଘ ଦେଖାଯାଉଛି ? ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ ।

ତେବେ ଆପଣ ଫୋଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଘର ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବେ କି ? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ।

୫) ଏହି ଫୋଟରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଲୁଚି ବସିଛି । କେବଳ ତୀବ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଜିପାରିବେ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁକୁର ଦେଖାଗଲା ? ଯଦି ଦେଖା ଗଲାନାହିଁ ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ।

୬) ଏହି ଫୋଟରେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ଲୁଚି ବସିଛି । କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ।

ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *