ଆଜିର ତାଜା ଖବର:- ପୁଣିଥରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ! ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୂଲ୍ୟ…

ଆଜିର ତାଜା ଖବର:- ପୁଣିଥରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ! ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୂଲ୍ୟ…

ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏମସିଏକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ୦.୦୯ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୪୪ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ସହ ୪୬,୭୯୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ସୁନା ସହ ରୂପାର ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏମସିଏକ୍ସରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ୫ ମଇ, ୨୦୨୧ରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୦.୩୪ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୨୩୧ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ସହ ୬୭,୨୭୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୫ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୧ରେ ରୂପାର ମୁଲ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ୦.୪୧ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୨୮୧ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ସହ ୬୮,୨୩୭ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସୁନାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟ କମକ୍ସରେ ୦.୩୪ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୫.୯୦ ଡଲାର ହ୍ରାସ ସହିତ ୧୭୫୨.୫୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଅନ୍ସରେ ଟ୍ରେଡ଼ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁନାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପଟ ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ୦.୨୦ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୩.୪୪ ଡ଼ଲାରର ହ୍ରାସ ସହିତ ୧୭୫୨.୪୦ ଡ଼ଲାର ପ୍ରତି ଅନ୍ସରେ ଟ୍ରେଡ଼ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରୂପାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟ କମକ୍ସରେ ୦.୭୦ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୦.୧୮ ଡଲାର୍ ହ୍ରାସ ସହିତ ୨୫.୪୧ ଡଲାର୍ ପ୍ରତି ଅନ୍ସରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୂପାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ୦.୩୪ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୦.୦୯ ଡ଼ଲାରର୍ ହ୍ରାସ ସହିତ ୨୫.୩୭ ଡ଼ଲାର୍ ପ୍ରତି ଅନ୍ସରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *