ଗରମ ପାଣିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ପେଟର ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ.

ଗରମ ପାଣିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ପେଟର ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ.

ଗରମ ପାଣିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ପେଟର ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ….

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ କରାଯାଉଥିଲା । ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ମହୁ ଏବଂ ଡାଲଚିନିର ବ୍ୟବହାର । ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ।

ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏତେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଏବଂ ପେଟର ଚର୍ବିକୁ ଅତି କମ ସମୟରେ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଏକ ଗ୍ଲାସ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ଏକ ଚୁଟକି ଡାଲଚିନି ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଚର୍ବିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ନିୟମିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । ନିୟମିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଡାଲଚିନି ଯାହା ଆମ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଖରାପ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଛାଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଡାଲଚିନିର ସେବନ ଫଳରେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଶରୀରର ଚର୍ବିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଡାଲଚିନିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ , କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫାଇବରର ତତ୍ୱ ରହିବା ଫଳରେ ଏହା ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । ଡାଲଚିନିରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ତତ୍ୱ ରୂପରେ ଏଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ,
ଏଣ୍ଟିବ୍ୟାକଟ୍ରିୟଲ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିଭାଇରଲ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ।

ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ଏକ ଚୁଟିକି ଡାଲଚିନି ମିଶାଇ ପିଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ଗରମ ପାଣିରେ ଡାଲଚିନି ମିଶ୍ରଣ କରି ପିଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ । ଡାଲଚିନି ମିଶ୍ରିତ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଫଳରେ କଲୋଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *