ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକେଜକୁ

ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକେଜକୁ

ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକେଜକୁ ଠିକ କରିଦେବ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ଳକ ହୋଇଥିବା ଶିରାପ୍ରଶିରା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭଵ କରିପାରିବେ ।

ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜିର ସମୟରେ ନା ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତାହା ପୂର୍ବଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ । ଆଜିକାଲିର ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ବହୁଳ ରୂପରେ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ରୋଗ ଗୁଡିକ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଉ । ଏହି ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ରୋଗ ହେଉଛି ଶିରାପ୍ରଶିରା ଗୁଡିକର ବ୍ଲକେଜ । ଶିରାପ୍ରଶିରା ଗୁଡିକ ବ୍ଲକେଜ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ରୋଗରେ ନୁହେଁ ଆପଣ ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ପାରାଲେସେସ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିପରି ଆପଣ ଶିରାପ୍ରଶିରା ବ୍ଲକେଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ । ଆମେ କହିବୁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡିକ ଆପଣାଇବା ଫଳରେ ଶିରାପ୍ରଶିରା ବ୍ଲକେଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।


ଏହି ଉପାୟ ଫଳରେ ଖୋଲିଯିବ ଶିରାପ୍ରଶିରାର ବ୍ଲକେଜ

ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଆପଣାଇବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇବେ ନାହିଁ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରାମ ଡାଲଚିନି,ଦଶ ଗ୍ରାମ ମଗଜ,ଦଶ ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି,ଦଶ ଗ୍ରାମ ଅଳସୀ,ଦଶ ଗ୍ରାମ ତେଜପତ୍ର,ଏବଂ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଗୋଲମରିଚ । କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମିଳିଯିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିପାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁଭଳି ରୂପେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଔଷଧର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବ୍ଲକେଜକୁ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ପରେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ୧୦ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏହା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲିପେଟରେ ସକାଳୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶିରାପ୍ରଶିରା ଗୁଡିକ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁଭଵ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *